In Line dráha

500 metrů dlouhý okruh je osvětlený, takže se tu dá jezdit i po setmění.